Przykład formularza sondażu

Formularz sondażu

Chcesz utworzyć formularz html / php sondażu?

Pola przycisków opcji (Radio buttons) oraz lista wyboru (Select list) pozwalają stworzyć pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.