Przykład formularza subskrypcji

Formularz subskrypcji

Chcesz utworzyć formularz html / php subskrypcji?

Nasze pole połącz z Facebookiem / Google+ wypełnia przy pomocy jednego kliknięcia Nazwisko, Imię, adres e-mail oraz datę urodzenia.

Pola przycisków opcji (Radio buttons) oraz lista wyboru (Select list) proponują pytania jednokrotnej odpowiedzi, a pole kratek do zaznaczania (Check boxes) umożliwia zadawanie pytań wielokrotnego wyboru.