Przykład formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy

Chcesz utworzyć prosty czy szczegółowy formularz html / php kontaktowy?

Przy polu Imię i Nazwisko są do wyboru opcje Stan cywilny, Tytuł, Data urodzenia, Firma.

Pole Potwierdź adres e-mail jest opcjonalne i możesz je wypełnić za pomocą naszej opcji double opt-in.

Pole Adres jest zgodne z międzynarodowym formatem adresu.